...

Cítite úplný kľud a uvoľnenie celého tela a mysle, telo pociťuje prísun
pozitívnej energie a vaše telo sa úplne uvoľní, zrelaxuje a vy zistíte, že život na
tomto svete je radosť.